Skutskärs Hamn & Logistik AB

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är skutskar.jpg

Verksamheten i Skutskär domineras av uppdragen runt Stora Ensos tillverkning av pappers- och fluffmassa.
I vår lagerlokal hanteras hela produktionsvolymen för Stora Enso Pulp; 540 000 ton för mottagning, lagring och utlastning.
Fluffmassa används för hygienartiklar med god framtidsutveckling.
Mottagning av skogsråvara via hamnen för Stora Enso Skogs räkning.

Sedan 2015 driver WIBAX en egen kemikalieterminal inom området som Skutskärs Hamn & Logistik AB arrenderar.
– Det finns många möjligheter med terminalen och den ligger strategiskt bra till för flertalet viktiga kunder. Terminalen har en lagringskapacitet på ca 40 000 kubikmeter och är ett bra komplement till Wibax övriga terminaler.
– Vi ser området kring Gävle som strategiskt viktigt för WIBAX fortsatta tillväxt. Etableringen i Skutskärs hamn gör att vi ytterligare befäster positionen som konkurrenskraftig aktör mot våra kunder i mellersta delen av Sverige, säger Jonas Wiklund, VD WIBAX AB.
www.wibax.seBild

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_9526.jpg
Ett skepp kommer lastat.

Hamnansvarig

Jan-Olov Johansson 070- 538 70 24