PRESSMEDDELANDE 2 juni 2020

Jan Erik Skogström tar över Härnösands Hamn

Härnösandsföretagaren Jan Erik Skogström är fr.o.m. 1 juni ny ägare till Härnösands Hamn AB. I en uppgörelse med Södra Norrlands Hamn & Logistik tar han över hela verksamheten via sitt bolag Härnösands schakt & trädgårdsanläggningar.

– På några års sikt hoppas jag förstås kunna öka antalet anlöp och arbetstillfällen i hamnen genom att bredda kundunderlaget. Det handlar då både om fler fartyg och att utveckla lagerverksamheten av framförallt sjöfarts-gods. Lossningen av vindkraftverk är idag en betydande del, men på längre sikt behövs fler kunder, säger Jan Erik Skogström.

Hamnens tidigare ägare Södra Norrlands Hamn & Logistik (SNHL) är mycket nöjd med att ha hittat rätt ny ägare till hamnen.

– Det här är en väldigt bra lösning för både hamnen och Härnösands kommun. Jan Erik Skogström är en erfaren entreprenör med stark lokal förankring och nära kontakter med den lokala marknaden, säger SNHL:s VD Stig Wåhlstedt.