Norrsundet Hamn AB

Norrsundets Hamn erbjuder ett brett utbud av logistiktjänster med hamn, järnväg och mycket väl tilltagna hårdgjorda lagringsytor utomhus, och omfattande magasinsutrymmen under tak i flera olika magasin.

Här växer också fram en betydande IT-verksamhet i form av serverhallar i det tidigare sågverket, en är redan i drift, ett par till byggs, och det finns plats för fler.

Järnväg in på området har lockat många kunder. Värmeverk lagrar t.ex. stora mängder flis och pellets för vidare sjötransport. Planer finns även att på plats flisa skadat timmer från de stora skogsbränderna sommaren 2018.

Norrsundets Hamn är också ett tänkt centrum för havsbaserad vindkraft.  Färdiga planer finns för en breddning av farleden. Hamnen har nu kapacitet att ta emot fartyg som klarar 6,2 meters djup, 16 meters bredd och som är upp till 140 meter långa.