Norrsundet Hamn AB

norrsundet

  • Järnvägsförbindelse
  • 105 hektar mark
  • 75 000 m2 magasinsytor
  • Hamnkapacitet, djup 6,2 m, bredd 16 m, längd 140 m

Arbetet fortsätter med att omvandla det gamla massabruket till ett framtida starkt Energibruk.
Den förändringen påbörjades 2011 och har lett till en mycket stark position på pelletslagring. Våra stora värmeverk står inför en dramatisk omställning. Miljarder kronor investeras för att bygga nya anläggningar för avfallsförbränning och intresset för att bygga ut redan existerande anläggningar är stort. De första sjötransporterna har redan landats med lyckat resultat.

Betydande magasinsytor är nu uthyrda till företag i energibranschen i Norrsundet.
I Norrsundet pågår också forskning och provtillverkning av framtidens energikällor, ett av företagen Colabitoil AB beskriver sig så här: ”Vårt bränsle kan framställas med alla typer av bioolja som finns på marknaden idag. Dessa hydrogenereras till biodiesel och är 100 % förnyelsebara. Med vår katalytiska hydrogenereringsmetod är investeringskostnaden och produktionskostnaden väldigt låg, vilket skiljer oss väsentligt gentemot andra aktörer.

Under våren 2018 har järnvägen till Norrsundet åter öppnats för trafik. Det innebär nya möjligheter för kunder att transportera gods till och från hamnområdet. I dagsläget har vi lagring av flis och spån som kommit via tåg.

Via hamnen anländer exempelvis pellets och kol som här lagras i magasin innan vidare transport till sina slutdestinationer.

Grunden till det nya Energibruket är lagd.

Bilder