Norrsundet Hamn AB

norrsundet

Arbetet fortsätter med att omvandla det gamla massabruket till ett framtida starkt Energibruk.
Swedegas arbetar nu intensivt med tillståndsprocessen för att anlägga en LNG-terminal i Norrsundet.
Målet är att lämna in en koncessionsansökan i år. Om planerna går i lås skall Norrsundets hamn ta emot naturgas vid terminalen i hamnen och sedan leverera via ledningar till de stora industrierna i Gästrikland och Dalarna.
En miljömässigt effektiv distribution av viktig energi.
Mer information finns att hämta hos info@swedegas.se

Nu fortsätter alltså omvandlingen av Norrsundets Bruk till framtidens centrum för energi. Den förändringen påbörjades 2011 och har lett till en mycket stark position på pelletslagring.
Våra stora värmeverk står inför en dramatisk omställning. Miljarder kronor investeras för att bygga nya anläggningar för avfallsförbränning och intresset för att bygga ut redan existerande anläggningar är stort. De första sjötransporterna har redan landats med lyckat resultat. Importen från England och Irland till Norrsundet för vidarebefordran till värmeverken i vårt upptagningsområde är igång.

Landning av foderfisk fortsätter och ökar kraftigt i Norrsundet. Import av virke kommer att återupptas 2015.

Betydande magasinsytor är nu uthyrda till företag i energibranschen i Norrsundet.
I Norrsundet pågår också forskning och provtillverkning av framtidens energikällor, ett av företagen Colabitoil AB beskriver sig så här: ”Vårt bränsle kan framställas med alla typer av bioolja som finns på marknaden idag. Dessa hydrogenereras till biodiesel och är 100 % förnyelsebara. Med vår katalytiska hydrogenereringsmetod är investeringskostnaden och produktionskostnaden väldigt låg, vilket skiljer oss väsentligt gentemot andra aktörer.

Grunden till det nya Energibruket är lagd.

Bilder