Härnösand Hamn AB

Härnösand hamn

Behovet av hantering av vindkraft kvarstår

Vi vet att vi har hög kompetens för att hantera projektlaster. Samarbetet med vår stuverioperatör Delta Terminal AB kommer att fortsätta och förstärkas. Vår flexibilitet gentemot rederierna skall fortsätta.
Även hanteringen av flytande kemikalier kommer att fortsätta tas in via hamnen.

Bilder