Härnösand Hamn AB

Härnösand hamn

Flyktingbåten – Vi överväger att ställa upp om övriga parter kommer överens

Som ägare av Härnösands hamn har vi fått en förfrågan om att hyra ut kajplats till kryssningsfartyget Ocean Gala som Migrationsverket vill använda som asylboende. I våra kontakter med Migrationsverkets partner – norsk-amerikanska rederiet US Shipment – diskuteras en period på 6-12 månader. Om asylbåten slutligen kommer till Härnösand har vi informerat kommunen om att en del av hamnområdet kommer att ”stängas” och en passage öppnas mellan fartyget och staden.

På uppmaning av Härnösands kommun har US Shipment har ansökt om bygglov. Det handlar bl.a. om lösningar på frågor om vatten, avlopp, el och brandsäkerhet.

För oss – Södra Norrlands Hamn & Logistik AB (SNHL) – kan ett långtidskontrakt av det här slaget komma att påverka annan verksamhet. Vi kontaktar nu våra kunder för att kartlägga om asylbåten kan ligga vid vår kaj under lång tid utan att allvarligt störa deras behov av att trafikera Härnösand. Redan kända anlöp av bl.a. Birkas kryssningsfartyg under sommaren får inte att påverkas.
– Som hamnägare betraktar vi denna förfrågan precis som alla andra, med den skillnaden att det ju handlar om en väsentligt längre liggetid vid kaj. Vår roll i den här frågan är som i alla andra affärer enbart att tillhandahålla plats för fartyget. Alla andra frågor är det US Shipments och kommunens sak att hantera, säger SNHL:s styrelseordförande Bengt Lönnberg.
Kontakt 0705 44 83 83

Behovet av hantering av vindkraft kvarstår

Vi vet att vi har hög kompetens för att hantera projektlaster. Samarbetet med vår stuverioperatör Delta Terminal AB kommer att fortsätta och förstärkas. Vår flexibilitet gentemot rederierna skall fortsätta.
Hanteringen av flytande kemikalier beräknas öka under 2016.
Vi ser fram mot en expansiv vårvinter i Härnösand.

Bilder