Härnösand Hamn AB

Härnösands Hamn AB

Härnösands djup- och oljehamn har en av norrlandskustens bästa inseglingar om ca 4 sjömil med stort djup. Djuphamnen har mycket goda förutsättningar för hantering av styckegods, skogsprodukter, bulkgods, projektlaster samt ro-ro trafik. Djuphamnen angörs sommartid av kryssningstrafik, och under senare år har import av vindkraftverk varit av betydande omfattning.

Kajen är 300 meter lång med tillåtet djupgående 7,6 meter. I norra änden finns en 25 meter bred ro-ro-ramp. I hamnområdet finns två 5 000 m² stora magasin med anslutande järnvägsspår. Dessutom finns öppna upplag på cirka 20 000 m².

Oljehamnens pir har ett djupgående på 10,5 meter. Fartyg på upp till 45 000 dödviktston (DWT) har anlöpt oljehamnen. Förutom oljor hanteras här också asfalt och svavelsyra. Hela oljehamnsområdet är anslutet till järnväg.