Kategoriarkiv: Nyheter

PRESSMEDDELANDE 2 juni 2020

Jan Erik Skogström tar över Härnösands Hamn

Härnösandsföretagaren Jan Erik Skogström är fr.o.m. 1 juni ny ägare till Härnösands Hamn AB. I en uppgörelse med Södra Norrlands Hamn & Logistik tar han över hela verksamheten via sitt bolag Härnösands schakt & trädgårdsanläggningar.

– På några års sikt hoppas jag förstås kunna öka antalet anlöp och arbetstillfällen i hamnen genom att bredda kundunderlaget. Det handlar då både om fler fartyg och att utveckla lagerverksamheten av framförallt sjöfarts-gods. Lossningen av vindkraftverk är idag en betydande del, men på längre sikt behövs fler kunder, säger Jan Erik Skogström.

Hamnens tidigare ägare Södra Norrlands Hamn & Logistik (SNHL) är mycket nöjd med att ha hittat rätt ny ägare till hamnen.

– Det här är en väldigt bra lösning för både hamnen och Härnösands kommun. Jan Erik Skogström är en erfaren entreprenör med stark lokal förankring och nära kontakter med den lokala marknaden, säger SNHL:s VD Stig Wåhlstedt.

2019-01-29 – Fortsatt tillväxt för Norrsundets Hamn

Norrsundets Hamn AB är inne i en intensiv utveckling av Stora Ensos tidigare fabriksområde. Det senaste tillskottet är skadat timmer från sommarens stora skogsbränder. När timret inte duger till sågade trävaror så fraktas det istället till Norrsundet för lagring, för att sedan flisas till bränsle för Stockholm Exergis biokraftvärmeverk i Värtan. Lastade med biobränsle går f.ö. fartyg redan sedan ett år tillbaka från Norrsundet till Värtaverket för att i slutänden värma 190 000 lägenheter i Stockholm och producera el för att driva 150 000 elbilar. Tre skottkärror flis i sekunden krävs för att producera värme och el när biokraftvärmeverket går för fullt.

– Sedan tidigare tar vi emot vi stora volymer flis och pellets i avvaktan på vidare transporter till värmeverk. Att vi övertog driften av den nedläggningshotade och stängda järnvägsförbindelsen till ostkustbanan har varit en förutsättning för att transportera hit, lagra och sedan distribuera biobränslet. Ambitionen är nu att vi också själva ska flisa timret från skogsbränderna, säger Norrsundets Hamns platschef Lotta Fogelberg.

I avvaktan på ökad magasinsyta vid Stora Ensos fabrik i Skutskär används nu också ett av magasinen i Norrsundets Hamn för lagring av pappersmassa. I den 1.860 kvadratmeter stora byggnaden staplas nu paket med pappersmassa i avvaktan på vidare transporter.

Ett av Skandinaviens största miljöföretag är på gång att etablera sig i Norrsundets Hamn. RGS Nordic har tecknat avtal om att hyra asfalterad uppläggningsyta för förorenade jordmassor som ska renas. Både Norrsundets Hamn och RGS Nordic har relevanta miljötillstånd, som kan behöva utvidgas i takt med att verksamheten kommer igång. Sedan i fjol arbetar RGS Nordic med att säkra den tidigare massafabrikens tipp i utkanten av hamnområdet. Det handlar om att hindra framtida läckage och att täcka med oförorenade massor.

Företaget RACE-CAP driftsatte i fjol sin första serverhall i den tidigare sågverksbyggnaden, och inreder nu ytterligare två serverhallar i det före detta sågverket. Fokus på företagets investeringar i Norrsundet är digitala betalningssystemtjänster baserade på block-kedjeknik (blockchains), som bland annat kan användas för säkra betalningar över hela världen utan inblandning av centrala instanser. Säkra överföringar sker direkt mellan oberoende parter. Vid full drift behövs minst 40 personer för att kunna köra anläggningen och maximera säkerheten

2018-06-21 – Norrsundets hamn breddar verksamheten

Norrsundets Hamn växer nu snabbt med ett par helt nya verksamheter på relativt kort tid. En
multinationell infrastrukturleverantör för block-kedjeteknik, och mycket välkommen kund är RACE-CAP. Företaget driftsätter under juli sin första serverhall i den tidigare sågverksbyggnaden. Samtidigt inreder RACE-CAP ytterligare två serverhallar i det före detta sågverket. Tjugo personer är på plats för att bygga det nya datacentret, som alltså snart är igång, och under hösten växer ännu mer.

  • Vid full drift behöver vi minst 40 personer för att kunna köra anläggningen och maximera säkerheten, säger Nick Toscano, Director of Operations på RACE-CAP AB.
  • Det enda som förhindrar ytterligare expansion, utöver det vi gör nu, är att vi behöver mer el än vad som är tillgänglig idag. Jag tror verkligen och hoppas att det blir möjligt att lösa. Fokus på företagets investeringar i Norrsundet är digitala betalningssystemtjänster baserade på blockkedjeknik (blockchains), som bland annat kan användas för säkra betalningar över hela världen utan inblandning av centrala instanser. Säkra överföringar sker direkt mellan oberoende parter. Med tanke på de höga säkerhetskraven för datacentret installerar RACE CAP också helt egna anslutningar till Internet.
  • Sverige är ett viktigt land för vår affärsutveckling globalt. Ett modernt och effektivt
    datacenter i Norrsundet är vårt första av flera svenska nav. Inom Race-Cap har vi redan inlett planeringen för att inom en snar framtid starta flera liknande anläggningar i hela landet, säger Toscano. Att det händer mycket i Norrsundet märks också genom de många järnvägsvagnarna inne på hamnområdet, i skrivande stund 40 stycken. Den tidigare nedläggningshotade järnvägen till Norrsundet är ju öppen för trafik igen sedan i våras, och drivs nu av Norrsundets Hamn AB. Järnvägsförbindelsen till Ostkustbanan har varit avgörande för biobränslet som nu mellanlagras i Norrsundet. Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme) inledde flistransporterna i slutet av maj, och monumentala lager av flis tonar nu upp sig på delar av det 105 hektar stora hamnområdet. För Stockholms Exergi är volymerna i Norrsundet reservlagret för det nybyggda kraftvärmeverket i Värtan. När behov uppstår lastas flisen på båt och skeppas från Norrsundet till Stockholm.
  • Nyetableringarna betyder naturligtvis jättemycket för oss och hela bygden. Flisaffären hade aldrig blivit av om vi inte hade räddat järnvägen. Att transportera så stora volymer med lastbilar var aldrig ett alternativ, och skulle ha varit väldigt störande för miljön och de som bor här. Järnvägen kommer framledes att ha stor betydelse för att locka fler verksamheter till Norrsundet. Nu jobbar vi också intensivt för att förstärka el-sidan så att datacentret får vad det behöver för att växa. Vi klarar inte det på egen hand, och är beroende av att externa parter ställer upp och hjälper till. Om alla goda krafter samverkar hoppas och tror jag att vi kan lyckas få hit all den ström vi behöver, säger hamnens VD Stig Wåhlstedt.

2018-05-26 – Första tåget till Norrsundet

 

Järnväg

Järnväg

Sedan några månader tillbaka är järnvägen till Norrsundet åter öppen för trafik, och nu kommer godstågen. Ett samarbete med Gävle Kommun och Leader-projektet har hjälpt till att genomföra nyöppningen av järnvägen.

 

Den 26 maj anländer Hector Rail med en första flislast. Leveranser via tåg kommer att pågå under hela sommaren.

Flis

 

 

 

2018-05-29 – Dags för Birka Stockholm igen

birka paradise

Den 29 maj gör kryssningsfartyget Birka Stockholm det första av sommarens fem besök i Härnösand. Fartyget anländer vid nio-tiden och stävar vidare norrut 17:00 för att sedan återvända till Stockholm. Under liggetiden erbjuds passagerarna flera olika aktiviteter och guidade turer.

Birka Stockholm kommer tillbaka till Härnösand ytterligare fyra gånger, den 12/6, på midsommaraftonen den 22/6, 27/6 och den 21/8.

2016-06-01 – Kryssningsfartyg till Härnösand 6 juni

birka paradise

Kryssningsfartyget Birka Paradise gör det första av sommarens tre besök i Härnösand på nationaldagen den 6 juni. Fartyget anländer vid nio-tiden och stävar vidare norrut 17:30 för att sedan återvända till Stockholm. Under liggetiden erbjuds passagerarna flera olika aktiviteter och guidade turer. Som mest femtio Härnösandsbor och andra intresserade har också möjlighet att köpa besökspaket för att gå ombord på båten under timmarna vid kaj.

Birka Paradise kommer tillbaka till Härnösand ytterligare två gånger under juni, den14/6 och på midsommaraftonen den 24/6.

Fakta om fartyget

2016-05-20 – Planer på vindkraftpark växer fram

Mattias Maria

Vid ett samrådsmöte i Kopparmässan den 18 maj presenterade Svea Vind Offshore AB planer på vindkraftparken Utposten i havet cirka en mil utanför Norrsundet. Tjugo till trettio verk kan där producera el motsvarande årsförbrukningen för omkring 50 000 villor, eller 60 procent av hela Gävle kommuns årsbehov.

Svea Vinds VD Mattias Wärn och ordförande Maria Brolin har tillsammans 25 års erfarenhet av vindkraftprojekt.  Maria bl.a. som projektledare för vindkraftparkerna på Storgrundet och Finngrundet.

– Vi har genomfört samråd med alla inblandade myndigheter och fått positiva besked från de flesta. Statens ambitioner för ett fossilfritt Sverige är ambitiösa, och vindkraft är en väl beprövad teknik även till havs, konstaterade Maria Brolin.

– Norrsundet är den optimala utgångspunkten för byggnation och därefter drift av Utposten. Tidigast om tre fyra år, 2019-2020, bedömer jag att arbetet kan starta, sa Mattias Wärn.

Byggtiden beräknas till ett par år, och projektet kommer förstås att generera arbetstillfällen, osäkert hur många. Som mest intensivt blir det under byggperioden, bl.a. i en betongfabrik på en av de stora lediga ytorna i hamnområdet. Där ska fundamenten, med en diameter på 25 meter, gjutas för att sedan bogseras till Utposten.

Mötesdeltagarna ville framförallt veta hur vindkraftparken kommer att märkas från land och om vilka störande ljud som kan bli aktuella. De fick besked om att det kan komma att handla om 80 till 120 meter höga torn och vingspetsar som sträcker upp till mellan 130 och 220 meter. Fotomontage kommer att illustrera utsikten från land, och det finns väldigt tillförlitliga metoder för att på förhand simulera ljudet från vindkraftverken.