Författararkiv: Marielle Nordahl

2018-05-26 – Första tåget till Norrsundet

 

Järnväg

Järnväg

Sedan några månader tillbaka är järnvägen till Norrsundet åter öppen för trafik, och nu kommer godstågen. Ett samarbete med Gävle Kommun och Leader-projektet har hjälpt till att genomföra nyöppningen av järnvägen.

 

Den 26 maj anländer Hector Rail med en första flislast. Leveranser via tåg kommer att pågå under hela sommaren.

Flis

 

 

 

2018-05-29 – Dags för Birka Stockholm igen

birka paradise

Den 29 maj gör kryssningsfartyget Birka Stockholm det första av sommarens fem besök i Härnösand. Fartyget anländer vid nio-tiden och stävar vidare norrut 17:00 för att sedan återvända till Stockholm. Under liggetiden erbjuds passagerarna flera olika aktiviteter och guidade turer.

Birka Stockholm kommer tillbaka till Härnösand ytterligare fyra gånger, den 12/6, på midsommaraftonen den 22/6, 27/6 och den 21/8.

2016-06-01 – Kryssningsfartyg till Härnösand 6 juni

birka paradise

Kryssningsfartyget Birka Paradise gör det första av sommarens tre besök i Härnösand på nationaldagen den 6 juni. Fartyget anländer vid nio-tiden och stävar vidare norrut 17:30 för att sedan återvända till Stockholm. Under liggetiden erbjuds passagerarna flera olika aktiviteter och guidade turer. Som mest femtio Härnösandsbor och andra intresserade har också möjlighet att köpa besökspaket för att gå ombord på båten under timmarna vid kaj.

Birka Paradise kommer tillbaka till Härnösand ytterligare två gånger under juni, den14/6 och på midsommaraftonen den 24/6.

Fakta om fartyget

2016-05-20 – Planer på vindkraftpark växer fram

Mattias Maria

Vid ett samrådsmöte i Kopparmässan den 18 maj presenterade Svea Vind Offshore AB planer på vindkraftparken Utposten i havet cirka en mil utanför Norrsundet. Tjugo till trettio verk kan där producera el motsvarande årsförbrukningen för omkring 50 000 villor, eller 60 procent av hela Gävle kommuns årsbehov.

Svea Vinds VD Mattias Wärn och ordförande Maria Brolin har tillsammans 25 års erfarenhet av vindkraftprojekt.  Maria bl.a. som projektledare för vindkraftparkerna på Storgrundet och Finngrundet.

– Vi har genomfört samråd med alla inblandade myndigheter och fått positiva besked från de flesta. Statens ambitioner för ett fossilfritt Sverige är ambitiösa, och vindkraft är en väl beprövad teknik även till havs, konstaterade Maria Brolin.

– Norrsundet är den optimala utgångspunkten för byggnation och därefter drift av Utposten. Tidigast om tre fyra år, 2019-2020, bedömer jag att arbetet kan starta, sa Mattias Wärn.

Byggtiden beräknas till ett par år, och projektet kommer förstås att generera arbetstillfällen, osäkert hur många. Som mest intensivt blir det under byggperioden, bl.a. i en betongfabrik på en av de stora lediga ytorna i hamnområdet. Där ska fundamenten, med en diameter på 25 meter, gjutas för att sedan bogseras till Utposten.

Mötesdeltagarna ville framförallt veta hur vindkraftparken kommer att märkas från land och om vilka störande ljud som kan bli aktuella. De fick besked om att det kan komma att handla om 80 till 120 meter höga torn och vingspetsar som sträcker upp till mellan 130 och 220 meter. Fotomontage kommer att illustrera utsikten från land, och det finns väldigt tillförlitliga metoder för att på förhand simulera ljudet från vindkraftverken.