2019-01-29 – Fortsatt tillväxt för Norrsundets Hamn

Norrsundets Hamn AB är inne i en intensiv utveckling av Stora Ensos tidigare fabriksområde. Det senaste tillskottet är skadat timmer från sommarens stora skogsbränder. När timret inte duger till sågade trävaror så fraktas det istället till Norrsundet för lagring, för att sedan flisas till bränsle för Stockholm Exergis biokraftvärmeverk i Värtan. Lastade med biobränsle går f.ö. fartyg redan sedan ett år tillbaka från Norrsundet till Värtaverket för att i slutänden värma 190 000 lägenheter i Stockholm och producera el för att driva 150 000 elbilar. Tre skottkärror flis i sekunden krävs för att producera värme och el när biokraftvärmeverket går för fullt.

– Sedan tidigare tar vi emot vi stora volymer flis och pellets i avvaktan på vidare transporter till värmeverk. Att vi övertog driften av den nedläggningshotade och stängda järnvägsförbindelsen till ostkustbanan har varit en förutsättning för att transportera hit, lagra och sedan distribuera biobränslet. Ambitionen är nu att vi också själva ska flisa timret från skogsbränderna, säger Norrsundets Hamns platschef Lotta Fogelberg.

I avvaktan på ökad magasinsyta vid Stora Ensos fabrik i Skutskär används nu också ett av magasinen i Norrsundets Hamn för lagring av pappersmassa. I den 1.860 kvadratmeter stora byggnaden staplas nu paket med pappersmassa i avvaktan på vidare transporter.

Ett av Skandinaviens största miljöföretag är på gång att etablera sig i Norrsundets Hamn. RGS Nordic har tecknat avtal om att hyra asfalterad uppläggningsyta för förorenade jordmassor som ska renas. Både Norrsundets Hamn och RGS Nordic har relevanta miljötillstånd, som kan behöva utvidgas i takt med att verksamheten kommer igång. Sedan i fjol arbetar RGS Nordic med att säkra den tidigare massafabrikens tipp i utkanten av hamnområdet. Det handlar om att hindra framtida läckage och att täcka med oförorenade massor.

Företaget RACE-CAP driftsatte i fjol sin första serverhall i den tidigare sågverksbyggnaden, och inreder nu ytterligare två serverhallar i det före detta sågverket. Fokus på företagets investeringar i Norrsundet är digitala betalningssystemtjänster baserade på block-kedjeknik (blockchains), som bland annat kan användas för säkra betalningar över hela världen utan inblandning av centrala instanser. Säkra överföringar sker direkt mellan oberoende parter. Vid full drift behövs minst 40 personer för att kunna köra anläggningen och maximera säkerheten