2018-06-21 – Norrsundets hamn breddar verksamheten

Norrsundets Hamn växer nu snabbt med ett par helt nya verksamheter på relativt kort tid. En
multinationell infrastrukturleverantör för block-kedjeteknik, och mycket välkommen kund är RACE-CAP. Företaget driftsätter under juli sin första serverhall i den tidigare sågverksbyggnaden. Samtidigt inreder RACE-CAP ytterligare två serverhallar i det före detta sågverket. Tjugo personer är på plats för att bygga det nya datacentret, som alltså snart är igång, och under hösten växer ännu mer.

  • Vid full drift behöver vi minst 40 personer för att kunna köra anläggningen och maximera säkerheten, säger Nick Toscano, Director of Operations på RACE-CAP AB.
  • Det enda som förhindrar ytterligare expansion, utöver det vi gör nu, är att vi behöver mer el än vad som är tillgänglig idag. Jag tror verkligen och hoppas att det blir möjligt att lösa. Fokus på företagets investeringar i Norrsundet är digitala betalningssystemtjänster baserade på blockkedjeknik (blockchains), som bland annat kan användas för säkra betalningar över hela världen utan inblandning av centrala instanser. Säkra överföringar sker direkt mellan oberoende parter. Med tanke på de höga säkerhetskraven för datacentret installerar RACE CAP också helt egna anslutningar till Internet.
  • Sverige är ett viktigt land för vår affärsutveckling globalt. Ett modernt och effektivt
    datacenter i Norrsundet är vårt första av flera svenska nav. Inom Race-Cap har vi redan inlett planeringen för att inom en snar framtid starta flera liknande anläggningar i hela landet, säger Toscano. Att det händer mycket i Norrsundet märks också genom de många järnvägsvagnarna inne på hamnområdet, i skrivande stund 40 stycken. Den tidigare nedläggningshotade järnvägen till Norrsundet är ju öppen för trafik igen sedan i våras, och drivs nu av Norrsundets Hamn AB. Järnvägsförbindelsen till Ostkustbanan har varit avgörande för biobränslet som nu mellanlagras i Norrsundet. Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme) inledde flistransporterna i slutet av maj, och monumentala lager av flis tonar nu upp sig på delar av det 105 hektar stora hamnområdet. För Stockholms Exergi är volymerna i Norrsundet reservlagret för det nybyggda kraftvärmeverket i Värtan. När behov uppstår lastas flisen på båt och skeppas från Norrsundet till Stockholm.
  • Nyetableringarna betyder naturligtvis jättemycket för oss och hela bygden. Flisaffären hade aldrig blivit av om vi inte hade räddat järnvägen. Att transportera så stora volymer med lastbilar var aldrig ett alternativ, och skulle ha varit väldigt störande för miljön och de som bor här. Järnvägen kommer framledes att ha stor betydelse för att locka fler verksamheter till Norrsundet. Nu jobbar vi också intensivt för att förstärka el-sidan så att datacentret får vad det behöver för att växa. Vi klarar inte det på egen hand, och är beroende av att externa parter ställer upp och hjälper till. Om alla goda krafter samverkar hoppas och tror jag att vi kan lyckas få hit all den ström vi behöver, säger hamnens VD Stig Wåhlstedt.