SNHL driver via dotterbolaget Skutskärs Hamn & Logistik AB hamnen i Skutskär. Bolaget arrenderar mark av Stora Enso, bl.a. de ytor där Wibax driver sin kemikalieterminal, Wibax köper in, säljer och distribuerar kemiska produkter till svensk och europeisk basindustri.

Vid Stora Enso Pulp´s massafabrik I Skutskär lagrar och distribuerar vi hela fabrikens produktion från våra fem magasin inne på fabriksområdet. Vi äger även körvägarna som förbinder magasinen.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är skutskar-kollage.jpg