SNHL driver via dotterbolaget Skutskärs Hamn & Logistik AB hamnen i Skutskär. Bolaget äger också den kemikalieterminal som drivs av Wibax, som köper in, säljer och distribuerar kemiska produkter till svensk och europeisk basindustri.

Vid Stora Enso Pulp´s massafabrik I Skutskär lagrar och distribuerar vi hela fabrikens produktion från våra fem magasin inne på fabriksområdet. Vi äger även körvägarna som förbinder magasinen.Bild

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är skutskar-kollage.jpg