Välkommen till Södra Norrlands Hamn & Logistik AB.

SNHL:s tre dotterbolag i Skutskär, Norrsundet och Härnösand ligger alla i anslutning till de stora transportstråken; hamnar, järnväg och E4.

Våra dotterbolag ligger inom de nya varuströmmar som nu växer fram. De förfrågningar vi dagligen möter från våra kunder är starkt länkade till framtidens krav på effektiva miljöanpassade transportsystem.

De flesta stora företagen i regionen har alla växande volymer. Våra nyckelord är öppenhet och flexibilitet. Vår ambition är att leva upp till marknadens önskemål genom starka lokala företag.

Fakta om SNHL AB

  • Tre dotterbolag i Upplands, Gävleborgs och Västernorrlands län.
  • Öppenhet för nya transportbehov.
  • Naturlig koppling mellan sjöfart, järnväg, flyg och landsväg.
  • Liten men effektiv organisation.
  • Korta väntetider vid våra terminaler.