Välkommen till Södra Norrlands Hamn & Logistik

SNHL äger två hamnar och på Stora Ensos fabriksområde i Skutskär äger vi ett 14 000 m2 stort magasin, samt arrenderar långsiktigt fyra magasin. Allt i det svenska industriella hjärtlandet. Våra anläggningar ligger intill de största nord-sydliga och öst-västliga vägarna och järnvägarna.

Vi erbjuder logistiktjänster och stora utrymmen för lagring både utomhus och i magasin.  Alla våra tre noder i Härnösand, Norrsundet och Skutskär har järnvägsanslutning in på området. Förutom traditionella logistikkunder hyr vi ut stora ytor till företag som t.ex. driver serverhallar.